Zanka do while

Iz MaFiRaWiki

GFDL Avtor tega članka je študent/ka PeterBedrač.

Pripravil/a ga je pri predmetu Računalništvo 2 (FMF PRA).


Kljub temu ste vsi vabljeni k urejanju in popravkom, saj je bistvo wikija ravno v sodelovalnem delu.

V programskem jeziku Java, uporabljamo tudi zanko DO WHILE; zapisano kot

  1.  
  2. do {
  3. akcija_1 // vedno se izvede programski del akcija_1
  4.  
  5.  
  6. } while (pogoj); //če je pogoj na koncu zanke izpolnjen
  7.  

Zanka do-while označuje del programa, ki se izvaja, dokler je pogoj za izvajanje zanke izpolnjen.

V naššem primeru smo zanko do-while uporabili za izvajanje neskončne zanke. Ob zaključku zanke se preverja pogoj, ali je 1>0. To seveda vedno držži, torej je pogoj vedno izpolnjen, zato se zanka nešštetokrat izvede. To je seveda tudi smiselno, saj je preverjanje stanja tipke potrebno pogosto preverjati. Čas, kdaj bo uporabnik pritisnil tipko, ni določen, zato mora program »bedeti nad dogajanjem«, da bo lahko v primernem trenutku prižžgal led diodo.

Vseeno pa je potrebno poudariti nekaj stvari glede do-while zanke. Ker se testiranje pogoja izvaja na koncu zanke, se bodo stavki v zavitem oklepaju izvedli vsaj enkrat. In drugič, če spremenljivke i v zanki ne bi spreminjali, ne bi bilo zanke nikoli konec in program se ne bi nikoli zaključil.

Ne sme vas presenetiti, da lahko te zanke med seboj gnezdimo. To pomeni, da lahko eno zanko postavimo v zaviti oklepaj druge zanke, stopnja gnezdenja pa ni omejena. To bo prikazano kasneje.

Prevedite in poženite ta program, da bi videli, če res naredi, kar od njega pričakujete.

Osebna orodja