Zalar, Borut; matematični kolokvij oktober 2000

Iz MaFiRaWiki

Razlike in podobnosti med klasično teorijo C* algeber in novo teorijo JB* trojk

Borut Zalar

Univerza v Mariboru

12. oktober 2000


Teorija C* algeber je danes ze klasično poglavje funkcionalne analize, ki izvira predvsem iz del J. von Neumanna, ki so povezana z osnovami kvantne mehanike. Pri nas se je s to teorijo začel ukvarjati prof. I. Vidav, kasneje pa se nekaj njegovih učencev, zato jo kar dobro poznamo. Po letu 1985 se je v svetu pojavila še ena sorodna teorija, ki se imenuje teorija JB* sistemov in izvira iz teorije holomorfnih funkcij v neskončno dimenzionalnih prostorih. V kolokviju bomo predstavili katera sredstva iz teorije C* algeber je mogoče uporabljati tudi v JB* teoriji, katera ne in zakaj ne, ter predstavili nekatere odprte probleme.

Osebna orodja