XML

Iz MaFiRaWiki

GFDL Avtor tega članka je študent/ka TinaKrmac.

Pripravil/a ga je pri predmetu Računalništvo 2 (FMF PRA).


Kljub temu ste vsi vabljeni k urejanju in popravkom, saj je bistvo wikija ravno v sodelovalnem delu.

XML je kratica za Extensible Markup Language (razširljiv označevalni jezik). XML je univerzalna oblika zapisa za strukturirane dokumente in podatke v spletu ter je eden od najpomembnejših standardov za izpis podatkov, ki jih želimo prenašati po internetu brez informacije o samem oblikovanju (ločitev oblike od vsebine). Za samo oblikovanje podatkov v XML obliki se uporablja jezik XSL.

Osebna orodja