Vmesnik (Java)/Pisemska pošiljka

Iz MaFiRaWiki

< Vmesnik (Java)Različica od 08:21, 4 december 2006; poglej trenutno različico
←Starejša različica | Novejša različica→

Denimo, da mora imeti vsaka pisemska pošiljka naslovnika, prejemnika, maso, volumen in metodo, s katero jo odpremo. To opišemo z vmesnikom Posiljka:

 1. public interface Posiljka {
 2. public String posiljatelj();
 3. public String naslovnik();
 4. public double masa();
 5. public double volumen();
 6. public void odpri();
 7. }

Primer objekta, ki zadošča temu vmesniku, je Dopisnica:

 1. public class Dopisnica implements Posiljka {
 2. String besedilo; // kaj se izpise, ko dopisnico odpremo
 3. String naslov; // kam posiljamo
 4. String podpis; // kdo posilja
 5. public Dopisnica(String n, String b, String p) {
 6. naslov = n; besedilo = b; podpis = p;
 7. }
 8. public double volumen() { return 0.10 * 0.15 * 0.001; }
 9. public double masa() { return 0.015; }
 10. public String posiljatelj() { return podpis; }
 11. public String naslovnik() { return naslov; }
 12. public void odpri() {
 13. System.out.println(besedilo + "\n\n" + podpis);
 14. }
 15. }

Pošiljamo lahko tudi bolj nenavadne objekte:

 1. public class Bomba implements Posiljka {
 2. int eksploziv; // kilogramov eksploziva
 3. final double GOSTOTA = 3000;
 4. String naslovnik;
 5. public Bomba(int e) { eksploziv = e; naslovnik = null; }
 6. public void detonator() {
 7. System.out.print("B");
 8. for (int i = 0; i < eksploziv; i++) {
 9. System.out.print("U");
 10. }
 11. System.out.println("M!");
 12. }
 13. public double masa() { return eksploziv; }
 14. public double volumen() { return eksploziv/GOSTOTA; }
 15.  
 16. public void nastavi_naslovnik(String n) {
 17. naslovnik = n;
 18. }
 19. public String naslovnik() { return naslovnik; }
 20. public String posiljatelj() { return "Dedek Mraz"; }
 21. public void odpri() { this.detonator(); }
 22. }

Primeri uporabe (narejeno v Drjava):

 
> Posiljka p1 = new Dopisnica("Kralj Matjaz", "Lep pozdrav iz Turcije", "Lencica");
> p1.odpri()
Lep pozdrav iz Turcije
 
Lencica

> Bomba b = new Bomba(3);
> b.nastavi_naslovnik("Bozicek");
> Posiljka p2 = b;
> p2.odpri()
BUUUM!

Objekt b lahko uporabljamo kot objekt razreda Bomba, objekt p2 pa le kot objekt, ki zadošča vmesniku Posiljka, čeprav gre obakrat za isti objekt:

> b.nastavi_naslovnik("Miklavz");
> p2.nastavi_naslovnik("Sneguljcica");
Error: No 'nastavi_naslovnik' method in 'Posiljka' with arguments: (java.lang.String)
> b.odpri()
BUUUM!
> p2.odpri()
BUUUM!
Osebna orodja