Večkotnik

Iz MaFiRaWiki

Večkotnik je geometrijski lik v ravnini, ki ga določa sklenjeno zaporedje točk (oglišč) in daljic (stranic), tako da se po dve stranici stikata v oglišču. Običajno zahtevamo, da je notranjost večkotnika enostavno povezano območje. To pomeni, da prepovemo, da bi se večkotnik samopresekal. Takemu večkotniku rečemo tudi enostavni večkotnik.

Vsebina

Konveksni petkotnik

Pravilni petkotnik

Zvezdni petkotnik ali pentagram

Konkavni petkotnik

Petkotnik s samopresečišči

Petkotnik s samodotikališčem

Glej tudi

Osebna orodja