Urejanje z vstavljanjem/Implementacija (Java)

Iz MaFiRaWiki

 1. public static void vstavljanje(int[] a) {
 2. for (int i = 1; i < a.length; ++i) {
 3. int j = i;
 4. int t = a[j];
 5. while (j > 0 && a[j-1] > t) {
 6. a[j] = a[j-1];
 7. --j;
 8. }
 9. a[j] = t;
 10. }
 11. }

 1. public static void vstavljanje(int[] a){
 2. //metoda za ureditev števil v tabeli od najmanjšega do največjega
 3. //algoritem: urejanje z vstavljanjem
 4.  
 5. //nastavimo zanko za pregled števil v tabeli od drugega števila do konca tabele
 6. //(prvo število je že v urejenem delu)
 7. for (int i = 1; i < a.length; ++i) {
 8.  
 9. int j = i; //spremenljivka za notranjo zanko
 10.  
 11. //zapomnimo si trenutno število (prvo v neurejenem delu)
 12. int t = a[j];
 13.  
 14. //od zadaj proti začetku tabele pregledujemo števila, ki stojijo pred trenutnim
 15. // številom v urejenem delu ...
 16. while (j > 0 && a[j-1] > t) { // ... in dokler so večja od trenutnega števila, ...
 17. a[j] = a[j-1]; // ... jih prestavljamo za eno mesto naprej
 18. --j;
 19. }
 20.  
 21. //prestavljanje števil se zaključi, ko pridemo na začetek tabele (indeks 0) ...
 22. //... ali pa, ko število na predhodnem mestu ni večje od trenutnega števila
 23.  
 24. //na tekoče mesto sedaj vstavimo trenutno število,
 25. //ki je s tem na ustreznem mestu v urejenem delu (pred večjimi števili in za
 26. // manjšimi ali enakimi)
 27. a[j] = t;
 28. }
 29. }
Osebna orodja