Urejanje z izbiranjem/Navadno izbiranje

Iz MaFiRaWiki

Vsebina


Navadno izbiranje ali selection sort je enostavna metoda za urejanje manjšega števila podatkov v tabeli, ko enostavnost kode prevlada nad slabšo učinkovitostjo. Časovna zahtevnost metode je O(n2).

Tabela podatkov je v vsakem trenutku razdeljena na dva dela: prvi del je urejen, drugi del je neurejen. Na začetku so vsi elementi v neurejenem delu, urejeni del je prazen. Metoda temelji na iskanju oziroma izbiranju najmanjšega elementa v neurejenem delu in premeščanju le-tega na prvo mesto v tem delu. S tem se na vsakem koraku število elementov v urejenem delu poveča za 1.

Opis algoritma

 • Najdi najmanjši element in ga zamenjaj s prvim elementom.
 • Med ostalimi elementi najdi drugi najmanjši element in ga zamenjaj z drugim elementom.
 • Korake ponavljaj do predzadnjega elementa polja.

Algoritem

Pomen spremenljivk:

 • n ...... število elementov v tabeli
 • a[i] ... element v tabeli a, kjer je 0<=i<=n
 • k, j ... pomožna števca
 • min .... vrednost trenutno najmanjšega elementa
for i = 0 to n-2 do
 min = a[i]
 k = i
 for j = i + 1 to n-1 do
 if (a[j] > min) then
  min = a[j]
  k = j
 end_if
 end_for
 a[k] = a[i]
 a[i] = min
end_for

Primer

Podano tabelo uredimo z navadnim izbiranjem.

44 55 12 42 94 18 6 67

 1. Korak, i = 0:
  Primerjamo vse elemente tabele s prvim elementom (indeks 0). Najdemo najmanjšega, to je 6 in ju zamenjamo. Dobimo:
  6 55 12 42 94 18 44 67
 2. Korak, i = 1:
  Vzamemo drugi element (indeks 1) in primerjamo vse elemente za njim. Najdemo najmanjšega, to je 12 in ju zamenjamo. Dobimo:
  6 12 55 42 94 18 44 67
 3. Korak, i = 2:
  Vzamemo tretji element (indeks 2) in primerjamo vse elemente za njim. Najdemo najmanjšega, to je 18 in ju zamenjamo. Dobimo:
  6 12 18 42 94 55 44 67
 4. Korak, i =3:
  Vzamemo četrti element (indeks 3) in primerjamo vse elemente za njim. Ko pregledamo ostale elemente, vidimo da je ta že najmanjši. Dobimo:
  6 12 18 42 94 55 44 67
 5. Korak, i = 4:
  Vzamemo peti element (indeks 4) in primerjamo vse elemente za njim. Najdemo najmanjšega, to je 44 in ju zamenjamo. Dobimo:
  6 12 18 42 44 55 94 67
 6. Korak, i = 5:
  Vzamemo šesti element (indeks 5) in primerjamo vse elemente za njim. Ko pregledamo ostale elemente, vidimo da je ta že najmanjši. Dobimo:
  6 12 18 42 44 55 94 67
 7. Korak, i = 6:
  Vzamemo peti element (indeks 6) in ga primerjamo z zadnjim elementom. Ker je ta manjši, ju zamenjamo. Dobimo urejeno tabelo:
  6 12 18 42 44 55 67 94

Implementacija

Glej tudi

Viri in literatura

Osebna orodja