Topologija (FMF)/Naloge/Izpit-1995-09-01/Naloga2

Iz MaFiRaWiki

Naj bo f\colon X \to Y surjektivna funkcija iz množice X v topološki prostor Y. Množico X opremimo z najšibkejšo topologijo τ, pri kateri je f zvezna. Opiši, katere množice v X so odprte. Ugotovi (in utemelji), za katere lastnosti P \in \{povezanost, kompaktnost, T2\}\ velja: če ima Y lastnost P, jo ima tudi prostor (X,τ).

Rešitev

Podobne naloge

Osebna orodja