Tomaž Pisanski: Ljubljanski geometer Konrad Zindler in njegova posplošena konfiguracija

Iz MaFiRaWiki

Povzetek. Konrad Zindler (1866-1934) je manj znan matematik, ki je bil rojen v Ljubljani, in sicer v meščanski družini kot sin gimnazijskega profesorja in inšpektorja Johanna Zindlerja. Le-ta je bil kljub svojemu šlezijskemu izvoru tesno povezan z našimi kraji. Konradova kariera univerzitetnega profesorja matematike je bila zelo uspešna. Med drugim je postal član avstrijske akademije znanosti. Generacijsko ga uvrščamo neposredno pred Plemlja in je tako rekoč eden osrednjih matematikov tedanje Avstro-Ogrske. Kot marsikateri geometer 19. stoletja se je tudi on ukvarjal z geometrijskimi konfiguracijami in njim podobnimi strukturami. Na kratko bomo prikazali posplošeno konfiguracijo, ki jo je obravnaval v svoji doktorski disertaciji in ostaja aktualna še dandanes, saj o njej med drugim piše tudi Branko Grünbaum v svoji nedavni monografiji.

Osebna orodja