Tjaša Bizjak

Iz MaFiRaWiki

Vsebina

Kontrolna naloga


Čas pisanja je 45 minut. Vsaka naloga je vredna 20 točk. Veliko sreče!


1. naloga

Rešite enačbo x2 − 4x − 45 = 0.

2. naloga

Izračunajte ničle polinoma p(x) = − 2x4 + x3 + 3x2x − 1.

3. naloga

Zapišite polinom p(x) = ax3 − 4x2 + bxc, če je p(0) = 7,p(1) = 0inp( − 2) = 1. Izračunajte še p( − 1).

4. naloga

Skicirajte graf polinoma p(x) = x4 − 2x3 − 7x2 + 20x − 12.

5. naloga

Izračunajte količnik in ostanek polinoma p(x) = 14x5 − 27x4 + 23x3 − 8x2 + 3x − 2 pri deljenju s polinomom q(x) = 2x2 − 3x + 2.

Osebna orodja