Teorija karakterjev (Seminar DM)

Iz MaFiRaWiki

Teorija karakterjev, 1. - 4. del

Nino Bašić


Torek, 20. november 2012, od 10-12, Plemljev seminar, Jadranska 19

Torek, 18. december 2012, od 10-12, Plemljev seminar, Jadranska 19

Torek, 15. januar 2013, od 10-12, Plemljev seminar, Jadranska 19

Torek, 9. april 2013, od 10-12, Plemljev seminar, Jadranska 19


Povzetek: Predstavili bomo nekaj osnovnih pojmov teorije reprezentacij grup. Definirali bomo karakterje ter si pogledali njihove lastnosti. Prva dva seminarja sta namenjena tistim, ki se s karakterji grup prvič srečujejo. Na četrtem seminarju pa si bomo pogledali karakterje simetričnih grup in njihovo uporabo v matematični kemiji.

Glej tudi/See also


Seminar za diskretno matematiko

Osebna orodja