Teorija Programskih Jezikov (IŠRM)/Vaje/Program Pretvori sekunde v ure, minute in sekunde

Iz MaFiRaWiki

Sestavi program ali podprogram, ki dano število sekund pretvori v ure, minute in sekunde. Primer:

20060 sekund = 5 ur 34 minut 20 sekund.

Ocaml

Če nalogo rešuješ v OCamlu, sestavi funkcijo, ki sprejme celo število in vrne tri cela števila:

val pretvori : int -> int * int * int


Rešitve

Osebna orodja