Seznam tem za seminarje pri predmetu Komuniciranje v matematiki (2011)

Iz MaFiRaWiki

(Razlika med različicami)
Različica od 12:51, 22 marec 2011
Tjasa.dragar (Pogovor | prispevki)
(OpenOffice Impress- orodje za pripravo prezentacij- Tjaša Dragar- 9.5.2011)
← Prejšnja različica
Različica od 13:16, 22 marec 2011
Tjasa.dragar (Pogovor | prispevki)
19.4.2010 (Funkciji sin(x) in cos(x))
Naslednja različica →
Vrstica 92: Vrstica 92:
#Viri: #Viri:
##http://en.wikipedia.org/wiki/Monty_Hall_problem ##http://en.wikipedia.org/wiki/Monty_Hall_problem
-==19.4.2010 ([[Funkciji sin(x) in cos(x) (Seminarska naloga) |Funkciji sin(x) in cos(x)]])==+==([[Funkciji sin(x) in cos(x) (Seminarska naloga) |Funkciji sin(x) in cos(x)]])==
===Funkciji sin(x) in cos(x)=== ===Funkciji sin(x) in cos(x)===
# Naloga: Obravnavajte funkciji sin(x) in cos(x). Za definicijo navedite nekatere lastnosti in zveze, # Naloga: Obravnavajte funkciji sin(x) in cos(x). Za definicijo navedite nekatere lastnosti in zveze,

Različica od 13:16, 22 marec 2011

Pri predmetu Komuniciranje v matematiki vsak študent izbere eno od tem za seminar. Izdela seminarsko nalogo in pripravi kratko, 15 minutno seminarsko predavanje v razredu.

Vsebina

Oblika strani za seminarsko predavanje

(Naslov seminarja - Predavatelj - Datum predstavitve)

Naslov seminarja

 1. Naloga: (kratek opis).
 2. Viri:
  1. (prvi vir)
  2. (drugi vir)
  3. (...)
 1. Predavatelj, avtor: (Ima in Priimek)
 2. Seminar: (Datum seminarja)
 3. Predstavitev:vir predstavitve.
 4. Seminarska naloga: vir za nalogo
 5. Kvizna vprašanja: (zgled)
  1. Kako v MaFiRa označimo povezavo na stran znotraj MaFiRa?
   1. Povezava je v zvitih oklepajih
   2. (*) Povezava je v dvojnih oglatih oklepajih.
   3. Povezava je v dvojnih zavitih oklepajih.
   4. Povezava je v navadnih oklepajih.
  2. (Drugo vprašanje)
   1. (odgovor a)
   2. (odgovor b)
   3. (odgovor c)
   4. (odgovor d)

(Pripravimo 5 vprašanj, pravilni odgovor označimo z zvezdico)

Spored seminarskih predavanj (po štiri na teden)

(Matematični izrazi v Wikiju - Darja Celcer - 4.4.2011)

(Vključevanje slik v MaFiRa Wiki - Janja Peterlin - 4.4.2011)

(Odvečnost - Tomaž Pisanski - 4.4.2011)

(Program Wink - Klavdia Budak - 11.4.2011)

(Posplošitev Pitagorovega izreka - Mojca Šuštaršič - 9.5.2011)

(Funkciji sin(x) in cos(x)- Spela Marincic- 9.5.2011)

(OpenOffice Impress- orodje za pripravo prezentacij- Tjaša Dragar- 9.5.2011)

Proste teme

Moebiusova funkcija

Moebiusova funkcija

 1. Naloga: Predstavite Moebiusovo številsko funkcijo.
 2. Viri:
  1. http://sl.wikipedia.org/wiki/M%C3%B6biusova_funkcija

Entropija

Entropija

 1. Naloga: Predstavite pojem entropije v teoriji informacij.
 2. Viri:

(Powerpoint)

Powerpoint - orodje za pripravo prezentacij

 1. Naloga: Na kratkem zgledu prikažite kako pripravimo prezentacijo z orodjem Powerpoint.
 2. Viri:
  1. Nancy C. Muir. 2008. Microsoft Powerpoint 2007 hitro in jasno. Založba Pasadena, d.o.o..
  2. Pomoč in nasveti za Microsoft PowerPoint 2007. [1], 20.3.2010.
  3. Pomoč in nasveti za Microsoft PowerPoint 2007 n zmaga.com. [2], 20.3.2010.
  4. Šuler Rok. 2008. Spoznajmo PowerPoint 2007. Flamingo založba.
  5. Predstavitve – Microsoft PowerPoint 2003. [3], 20.3.2010.

(OpenOffice Impress)

OpenOffice Impress- orodje za pripravo prezentacij

 1. Naloga: Na kratkem zgledu prikažite kako pripravimo prezentacijo z orodjem OpenOffice Impress. Zanimiva bi bila primerjava s programom Powerpoint.
 2. Viri:
  1. http://sl.openoffice.org/izdelek/index.html
  2. http://sl.openoffice.org/izdelek/impress.html
  3. http://www.institut-oko.si/sl/prenosi/category/1-p-..html (impress_coks)

(Posplošitev Pitagorovega izreka)

Posplošitev Pitagorovega izreka

 1. Naloga: Obnovite ter morda razširite članek iz revije Presek.
 2. Viri:
  1. http://www.presek.si/
  2. Posplošitev Pitagorovega izreka, Presek, 7 (1979/1980)

(Kazala, poglavja, podpoglavja v MaFiRa Wikiju)

Kazala, poglavja, podpoglavja v MaFiRa Wikiju

 1. Naloga: ugotovite in preverite, kako se v MaFia Wikiju uporablja poglavja, podpoglavja, itd. Z zgledi prikažite nekaj smiselno strukturiranih strani.
 2. Viri:
  1. http://wiki.fmf.uni-lj.si/wiki
  2. http://en.wikipedia.org/wiki/Section_editing#Compact_TOC

(The Monty Hall problem )

The Monty Hall problem

 1. Naloga: The Monty Hall problem
 2. Viri:
  1. http://en.wikipedia.org/wiki/Monty_Hall_problem

(Funkciji sin(x) in cos(x))

Funkciji sin(x) in cos(x)

 1. Naloga: Obravnavajte funkciji sin(x) in cos(x). Za definicijo navedite nekatere lastnosti in zveze,

narišite nekaj slik.

 1. Viri:
  1. http://sl.wikipedia.org/wiki/Kosinusni_izrek
  2. http://sl.wikipedia.org/wiki/Sinusni_izrek
  3. http://freeweb.siol.net/ostroz14/kotne_funkcije/sinus.html
  4. http://freeweb.siol.net/ostroz14/kotne_funkcije/kosinus.html
  5. http://www2.arnes.si/~mpavle1/mp/trigo_f.html
  6. http://www.e-um.si/lessons/336/
  7. http://www.e-um.si/lessons/264/

(Snemanje makrov v Excelu 2007)

Snemanje makrov v Excelu 2007

 1. Naloga: Razložite pojem makra v Excel_u in na nekaj zgledih prikažite snemanje in uporabo makrov.
 2. Viri:
  1. WALKENBACH, John, 2007. Microsoft® Office Excel® 2007 Bible
  2. http://office.microsoft.com/sl-si/excel/HP100141111060.aspx
  3. http://office.microsoft.com/en-us/excel/CH101001571033.aspx
  4. http://spreadsheets.about.com/od/advancedexcel/ss/080703macro2007.htm
  5. http://www.mrexcel.com/articles.shtml

(Računanje decimalk števila pi)

Računanje decimalk števila π

 1. Naloga: Definirajte število π in prikažite zgodovino računanja njegovih decimalk.
 2. Viri:
  1. http://www.presek.si/4/4-3-Petek.pdf
  2. http://www.presek.si/4/4-4-Petek.pdf
  3. http://www.presek.si/12/731-Kramar.pdf
  4. Wikipedia (http://sl.wikipedia.org/wiki/Pi)
  5. O Juriju Vegi in številu π
  6. http://wapedia.mobi/sl/Pi.

(Moodle - spletna učilnica)

Moodle - spletna učilnica

 1. Naloga: Prikažite osnovne elemente moodla in njihovo uporabo pri spletni učilnici
 2. Viri: Naša spletna učilnica
  1. http://www.moodle.org
  2. http://www.moodle.si
  3. http://docs.moodle.org/en/About_Moodle
  4. http://www.coks.si/index.php5/Moodle_LMS

(Sklicevanje na vire v LaTexu)

Sklicevanje na vire v LaTexu

 1. Naloga: Na kratkem zgledu prikažite, kako se sklicujemo v LaTexu na bibliografske vire.
 2. Viri:

(Beamer - orodje za pripravo prezentacij)

Beamer - orodje za pripravo prezentacij

 1. Naloga: Na kratkem zgledu prikažite kako pripravimo prezentacijo z orodjem Beamer.
 2. Viri:

(Kviz - preverjanje znanja)

Kviz - preverjanje znanja

 1. Naloga: Na zgledih prikažite, kako je mogoče s kvizi pridobiti povratno informacijo, ali je spročilo pravilno

sprejeto.

 1. Viri:

Obdelava članka v Preseku

Obdelava članka v Preseku

 1. Naloga: Izberite članek, ki je izšel v reviji Presek in ga obnovite ter morda razširite.
 2. Viri:
  1. http://www.presek.si/
  2. Če ne gre drugače, poiščite revijo Presek v matematični knjižnici.
Osebna orodja