SPREMEMBA2

Iz MaFiRaWiki

Naloga: program Skrci seznam (a,a,b,b,a,b) v ((a,2),(b,2),(a,1),(b,1))

 Clear[Skrci]
 Skrci[s_List]:=Transpose[{s, Table[1, {Length[s]}]}] //.
 {x___, {y_, m_?NumberQ}, {y_, n_?NumberQ}, z___} -> {x, {y, m + n}, z}

Primer uporabe:

In[1]:= Skrci[{a,a,b,b,a,b}]

Out[1]= {{a,2},{b,2},{a,1},{b,1}}

Glej tudi

Osebna orodja