Robna koda in simetrije ravninskih policikličnih molekul (Seminar DM)

Iz MaFiRaWiki

Robna koda in simetrije ravninskih policikličnih molekul

Jurij Kovič

Torek, 6. maj 2014, od 10-12, Plemljev seminar, Jadranska 19


Povzetek: Predstavili bomo matematični model ravninskih policikličnih molekul, sestavljenih iz gradnikov v obliki pravilnih poligonov (trikotnikov, kvadratov, petkotnikov, itd.). Če ima rob takšne molekule eno samo komponento, ga lahko opišemo s preprosto robno kodo oziroma cikličnim zaporedjem števil.

Kot primer uporabe robne kode bomo obravnavali problem, kako natančno rob molekule določa simetrijsko grupo molekule ter spekter in razporeditev posameznih poligonskih gradnikov molekule.

Glej tudi/See also

Seminar za diskretno matematiko

Osebna orodja