Referenčni model OSI

Iz MaFiRaWiki

OSI model (Open System Interconnection) - medsebojno povezovanje odprtih sistemov je standarizirano v referenčnem modelu, ki definira funkcije povezovanja v sedmih hierarhičnih slojih. Protokoli zgornjih 4 slojev definirajo prehajanje sporočil od in k uporabnikom, spodnji pa med vozlišča omrežja. To je standardni opis za to, kako naj bi se prenašala sporočila med katerimakoli točkama v omrežju. Vsak sloj se opira na omrežni sloj, prav tako pa transportni sloj streže sejnemu.


  1. Fizična plast (Physical Layer) (najnižji): Skrbi za prenos surovih podatkov od izvora do cilja preko fizičnega medija, ki poteka preko omrežnih meja vendar brez strojne opreme.
  2. Podatkovno-povezovalna plast (Data Link Layer): direktne povezave med komponentami v omrežju, razdeljen na logično povezovalno kontrolo, neodvisna od mrežne topologije, in MAC-a - nabor pravil za prehod podatkov iz enega fizičnega prenosnega sredstva v drugega, ki je specifičen za topologijo.
  3. Mrežna plast (Network Layer): usmerja podatke skozi vmesne sisteme in podmrežja, zaveda se mrežne topologije – povezljivosti med mrežnimi komponentami. Omrežni sloj informira transportni sloj o statusu potencialnih in obstoječih povezavah v omrežju v smislu hitrosti, zanesljivosti, dostopnosti. (ponavadi implementiran z usmerjevalnikom )
  4. Prenosna plast (Transport Layer): zanesljiv prenos od izvora do cilja. Določi lego komunikacijskih virov(hitro preneseni podatki). Sejni sloj da zahtevo transportnemu, ta sklene kompromis med ceno, hitrostjo in kapaciteto. Skrbi za obnovitev napak in da se hitrosti oddajnika in sprejemnika ujemata.
  5. Plast seje (Session Layer): ustanavlja in zaključuje komunikacijske seje med procesom gostovanja in odgovarja za vzdrževanje celotne komunikacije.
  6. Predstavitvena plast (Presentation Layer): Skrbi, da se informacije v komunikacijskih aplikacijah predstavljajo v skupnem formatu (ker različni sistemi uporabljajo različne notranje podatkovne formate).
  7. Aplikacijska plast (Application Layer) (najvišji): Oskrbuje vmesnik, s katerim lahko komuniciramo drug z drugim v omrežju. Nudi visoko stopnjo podpore za omrežne aplikacije kot so baze podatkov v omrežju, programi za podatkovne baze, sporočila za vodenje elektronske pošte, krmiljene datotek za programe, ki prenašajo datoteke.

ARP, Address Resolution Protocol

Je eden izmed osnovnih protokolov v mrežni plasti (Network Layer). Odgovoren je za preslikavo internetnega naslova (IP) v pripadajoči strojni naslov MAC. Nasprotno nalogo opravi RARP (Reverse ARP), ki naslove MAC povezuje z naslovi IP. Isto počne DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol).

Osebna orodja