Realizacija r-Tamarijeve mreže kot 1-skelet poliedrskega kompleksa (Seminar DM)

Iz MaFiRaWiki

Realizacija r-Tamarijeve mreže kot 1-skelet poliedrskega kompleksa

Matjaž Konvalinka

Torek, 7. maj 2013, od 10-12, Plemljev seminar, Jadranska 19

Torek, 21. maj 2013, od 10-12, Plemljev seminar, Jadranska 19


Povzetek: Tamarijeva mreža je mreža vseh pravilnih postavitev oklepajev na končnem nizu, kjer sta dve postavitvi v relaciji, če iz ene pridemo do druge z zaporedno uporabo asociativnostnega pravila (xy)z -> x(yz). Klasičen rezultat je, da lahko Tamarijevo mrežo realiziramo kot 1-skelet (robove) asociaedra.

Pred kratkim je bila definirana r-Tamarijeva mreža, za katero je F. Bergeron postavil domnevo, da se da realizirati kot 1-skelet primerne poliedrske subdivizije asociaedra. Na seminarju bom predstavil dokaz te domneve.

Glej tudi/See also


Seminar za diskretno matematiko

Osebna orodja