Rešitev: program stringFirstRestLast (Mathematica)

Iz MaFiRaWiki

Naloga: program stringFirstRestLast

 Clear[stringFirst, stringRest, stringLast]

 stringFirst::usage =
    "Funkcija stringFirst[s] vrne prvi element niza s.";
 stringRest::usage =
    "Funkcija stringRest[s] niz s brez prvega elementa.";
 stringLast::usage =
    "Funkcija stringLast[s] vrne zadnji element niza s.";

 stringFirst[s_String] := StringDrop[s, 1 - StringLength[s]]
 stringRest[s_String] := StringDrop[s, 1]
 stringLast[s_String] := stringFirst[StringReverse[s]]

Primer uporabe:

In[8]:=
s="kača";
stringFirst[s]
stringRest[s]
stringLast[s]

Out[9]=
k

Out[10]=
ača

Out[11]=
a

Glej tudi

Osebna orodja