Rešitev: program n-krat pomnožen prvi element seznama (Mathematica)

Iz MaFiRaWiki

Naloga: program n-krat pomnožen prvi element seznama

Sestavimo program:

Clear[nZacetek]
nZacetek::usage = "Funkcija nZacetek[s, n] n krat pomnozi prvi element seznama s.";
nZacetek[s_, n_] := Join[Table[First[s], {i, 1, n - 1}], s]
nZacetek[{}, _] := {}

Prvi element seznama dobimo z ukazom [[First[s]]], kjer je s dani seznam. Nato še samo s pomočjo ukaza Table ta element n-krat pripnemo našemu seznamu.

Primer:

nZacetek[{b, 1, va, za, te, ta}, 3]={b, b, b, 1, va, za, te, ta}

Glej tudi

Osebna orodja