Rešitev: program Zamenjava vrstic in stolpcev v tabeli (Java)

Iz MaFiRaWiki

Naloga: program Zamenjava vrstic in stolpcev v tabeli

 1. import java.io.*;
 2.  
 3. public class Zamenjava
 4. {
 5. public static void main(String[] args) throws IOException
 6. {
 7.  
 8. System.out.print("Vnesi dolzino tabele: ");
 9. int n = Integer.parseInt(vhod.readLine());
 10. System.out.print("Vnesi visino tabele: ");
 11. int m = Integer.parseInt(vhod.readLine());
 12.  
 13. int[][] mat = new int[n][m];
 14. for (int i = 0; i < n; ++i) {
 15. for (int j = 0; j < m; ++j) {
 16. System.out.print("Vnesi a[" + (i + 1) + "][" + (j + 1) + "]: ");
 17. mat[i][j] = Integer.parseInt(vhod.readLine());
 18. }
 19. }
 20. System.out.print("Zamenjaj j-to in i-to vrstico: ");
 21. System.out.print("Vnesi i: ");
 22. int i = Integer.parseInt(vhod.readLine());
 23. System.out.print("Vnesi j: ");
 24. int j = Integer.parseInt(vhod.readLine());
 25.  
 26. int[] nad = new int[n];
 27. for (int k=0; k<n; ++k){
 28. nad[k]=mat[i-1][k];
 29. }
 30. for (int k=0; k<n; ++k){
 31. mat[i-1][k]=mat[j-1][k];
 32. }
 33. for (int k=0; k<n; ++k){
 34. mat[j-1][k]=nad[k];
 35. }
 36.  
 37.  
 38. System.out.println("Zamenjaj j-ti in i-ti stolpec: ");
 39. System.out.print("Vnesi i: ");
 40. int o = Integer.parseInt(vhod.readLine());
 41. System.out.print("Vnesi j: ");
 42. int l = Integer.parseInt(vhod.readLine());
 43.  
 44. int[] nad1 = new int[m];
 45. for (int k=0; k<m; ++k){
 46. nad1[k]=mat[k][o-1];
 47. }
 48. for (int k=0; k<m; ++k){
 49. mat[k][o-1]=mat[k][l-1];
 50. }
 51. for (int k=0; k<m; ++k){
 52. mat[k][l-1]=nad1[k];
 53. }
 54.  
 55. for (int d = 0; d < n; ++d) {
 56. for (int f = 0; f < m; ++f) {
 57. System.out.print(mat[d][f]);
 58. }System.out.println();
 59. }
 60. }
 61. }
Osebna orodja