Rešitev: program Produkt prafaktorjev števila n (Mathematica)

Iz MaFiRaWiki

Naloga: program Produkt prafaktorjev števila n

 Clear[faktorji7]
 faktorji7::usage = "Funkcija faktorji7[n] vrne produkt vseh prafaktorjev števila n, ki se končajo s števko 7."
 
 faktorji7[n_Integer:5] := Apply[Times, Map[First, Select[FactorInteger[n], Mod[First[#], 10] == 7 &]]]

Primer uporabe:

In[1]:= faktorji7[2087576064]
Out[1]= 5593

In[2]:= faktorji7[97!]
Out[2]= 1344909559

Glej tudi

Osebna orodja