Rešitev: program Povprečje elementov v tabeli (Mathematica)

Iz MaFiRaWiki

Naloga: program Povprečje elementov v tabeli

 povprecjeTabele::usage="povprecjeTabele[x] vrne povprečje elementov v seznamu x."
 povprecjeTabele[x_]:=Apply[Plus,x]/Length[x]

Primer uporabe:

In[6]:= povprecjeTabele[{1, 8, 4, 6, 5, 1}]
Out[6]= 25/6

Glej tudi

Osebna orodja