Rešitev: program Ploščina trikotnika (Pascal)

Iz MaFiRaWiki

Naloga: program Ploščina trikotnika

Program PloscinaTrikotnika;
{$N+}
var
  a, b, c, s, p: Double;
begin
  Write('a = ');
  ReadLn(a);
  Write('b = ');
  ReadLn(b);
  Write('c = ');
  ReadLn(c);
  s := (a + b + c) / 2.0;
  p := Sqrt(s*(s-a)*(s-b)*(s-c));
  WriteLn('p = ', p:0:8);
end.

Preizkušeno s prevajalniki: Turbo Pascal 5.5, Free Pascal 2.1.4, Borland Delphi 7.

S stikalom {$N+} prevajalniku povemo, naj vključi numerični koprocesor (če program prevajamo s Turbo Pascalom).

Osebna orodja