Rešitev: program Pascalov trikotnik (Pascal)

Iz MaFiRaWiki

(Razlika med različicami)
Različica od 15:51, 10 julij 2007
NinoBasic (Pogovor | prispevki)

← Prejšnja različica
Trenutna različica
NinoBasic (Pogovor | prispevki)

Vrstica 1: Vrstica 1:
[[Naloga: program Pascalov trikotnik]] [[Naloga: program Pascalov trikotnik]]
-<pre>+<pascal-simple>Program PascalovTrikotnik;
-Program PascalovTrikotnik;+
var var
n, i, j: Integer; n, i, j: Integer;
Vrstica 19: Vrstica 18:
WriteLn; WriteLn;
end; end;
-end.+end.</pascal-simple>
-</pre>+
-Preizkušeno na prevajalnikih: Free Pascal 2.1.4, Borland Delphi 7.+Preizkušeno s prevajalniki: Free Pascal 2.1.4, Borland Delphi 7.

Trenutna različica

Naloga: program Pascalov trikotnik

Program PascalovTrikotnik;
var
 n, i, j: Integer;
 vrsta: Array of Int64;
begin
 Read(n);
 SetLength(vrsta, n);
 for i := 1 to n do
 begin
  vrsta[i-1] := 1;
  for j := i-2 downto 1 do
   Inc(vrsta[j], vrsta[j-1]);
  Write(vrsta[0]);
  for j := 1 to i-1 do
   Write(' ', vrsta[j]);
  WriteLn;
 end;
end.

Preizkušeno s prevajalniki: Free Pascal 2.1.4, Borland Delphi 7.

Osebna orodja