Rešitev: program Osnovne Operacije (Java)

Iz MaFiRaWiki

Namig: Uporabi cela števila (int).

Naloga: Osnovne Operacije

 1. import java.io.*;
 2.  
 3. public class OsnovneOperacije
 4. {
 5. public static void main(String[] args) throws IOException
 6. {
 7. System.out.print("Vnesi stevilo x: ");
 8. int x = Integer.parseInt(vhod.readLine());
 9. System.out.print("Vnesi stevilo y: ");
 10. int y = Integer.parseInt(vhod.readLine());
 11. int vsota = x + y;
 12. int razlika = x - y;
 13. int produkt = x * y;
 14. int deljenje = x / y;
 15. int ostanek = x % y;
 16. System.out.println("x + y = " + vsota);
 17. System.out.println("x - y = " + razlika);
 18. System.out.println("x * y = " + produkt);
 19. System.out.println("x / y = " + deljenje);
 20. System.out.println("x % y = " + ostanek);
 21. }
 22. }

Razlaga: Program od uporabnika sprejme dve celi števili x in y. Nato zapišemo osnovne računske operacije npr: int vsota = x + y. Int pove, da za rezultat dobimo celo število. Na koncu izpišemo posamezne rezultate na zaslon.


Glej tudi

Osebna orodja