Rešitev: program Operacije (Pascal)

Iz MaFiRaWiki

Naloga: program Operacije

Program Operacije;
var
  a, b: Integer;
begin
  Write('Vnesi prvo stevilo: ');
  ReadLn(a);
  Write('Vnesi drugo stevilo: ');
  ReadLn(b);
  WriteLn(a, ' + ', b, ' = ', a + b);
  WriteLn(a, ' - ', b, ' = ', a - b);
  WriteLn(a, ' * ', b, ' = ', a * b);
  WriteLn(a, ' / ', b, ' = ', a div b);
  WriteLn(a, ' % ', b, ' = ', a mod b);
end.

Preizkušeno s prevajalniki: Turbo Pascal 5.5, Free Pascal 2.1.4, Borland Delphi 7.

Osebna orodja