Rešitev: Algoritem za zakrivanje z javnim ključem (Mathematica)

Iz MaFiRaWiki

Implementacija

Funkcija PretvoriVStevilo

In[1]:=  PretvoriVStevilo[s_String] := Fold[256#1 + #2 &, 0, ToCharacterCode[s]]
In[2]:=  PretvoriVStevilo["Racunalnistvo"]
Out[2]:= 6526849610331528453800095676015

Funkcija PretvoriVBesedilo

In[3]:=  NarediTabelo[0] := {};
     NarediTabelo[n_Integer] := Append[NarediTabelo[Quotient[n, 256]], Mod[n, 256]]
     PretvoriVBesedilo[n_Integer] := StringJoin[Map[FromCharacterCode, NarediTabelo[n]]]
In[6]:=  PretvoriVBesedilo[6526849610331528453800095676015]
Out[6]:= Racunalnistvo

Funkcija VelikoPrastevilo

In[7]:=  NajblizjePrastevilo[n_Integer] := Module[{m},
     If[EvenQ[n], m = n + 1, m = n];
     While[! PrimeQ[m], m = m + 2];
     m]
     VelikoPrastevilo[n_Integer] := 
     NajblizjePrastevilo[Random[Integer, {10^(n - 1)), 10^(n)}]]
In[9]:=  VelikoPrastevilo[20]
Out[9]:= 61749609209745709709

Funkciji Kodiraj in Dekodiraj

In[10]:= Kodiraj[x_Integer] := PowerMod[x, e, n]
In[11]:= Dekodiraj[y_Integer] := PowerMod[y, d, n]

Delovanje RSA

Ključa

In[12]:= p = 90036595358370388667;
     q = 61749609209745709709;
     n = p*q;
In[15]:= P[n_Integer] := EulerPhi[n]
In[16]:= P[n]
Out[16]:= 5559724577955375970436947363081969369528
In[17]:= e = VelikoPrastevilo[20];
     While[GCD[e, P[n]] > 1, e = VelikoPrastevilo[5]]
     e
Out[19]:= 85602866491793244949
In[20]:= d = Mod[ExtendedGCD[e, P[n]][[2, 1]], P[n]]
Out[20]:= 3667426147686508319182055875332561891509

Kodiranje in dekodiranje

In[21]:= PretvoriVStevilo["Racunalnistvo"]
Out[21]:= 6526849610331528453800095676015
In[22]:= Kodiraj[6526849610331528453800095676015]
Out[22]:= 1233587205076776545495912318845865502286
In[23]:= Dekodiraj[1233587205076776545495912318845865502286]
Out[23]:= 6526849610331528453800095676015
In[24]:= PretvoriVBesedilo[6526849610331528453800095676015]
Out[24]:= Racunalnistvo
Osebna orodja