Rešitev: Algoritem za zakrivanje z javnim ključem (Mathematica)

Iz MaFiRaWiki

Implementacija

Funkcija PretvoriVStevilo

In[1]:=  PretvoriVStevilo[s_String] := Fold[256#1 + #2 &, 0, ToCharacterCode[s]]
In[2]:=  PretvoriVStevilo["Racunalnistvo"]
Out[2]:= 6526849610331528453800095676015

Funkcija PretvoriVBesedilo

In[3]:=  NarediTabelo[0] := {};
     NarediTabelo[n_Integer] := Append[NarediTabelo[Quotient[n, 256]], Mod[n, 256]]
     PretvoriVBesedilo[n_Integer] := StringJoin[Map[FromCharacterCode, NarediTabelo[n]]]
In[6]:=  PretvoriVBesedilo[6526849610331528453800095676015]
Out[6]:= Racunalnistvo

Funkcija VelikoPrastevilo

In[7]:=  NajblizjePrastevilo[n_Integer] := Module[{m},
     If[EvenQ[n], m = n + 1, m = n];
     While[! PrimeQ[m], m = m + 2];
     m]
     VelikoPrastevilo[n_Integer] := 
     NajblizjePrastevilo[Random[Integer, {10^(n - 1)), 10^(n)}]]
In[9]:=  VelikoPrastevilo[20]
Out[9]:= 61749609209745709709

Funkciji Kodiraj in Dekodiraj

In[10]:= Kodiraj[x_Integer] := PowerMod[x, e, n]
In[11]:= Dekodiraj[y_Integer] := PowerMod[y, d, n]

Delovanje

Ključa

In[12]:= p = 1951851851;
     q = 5651564047;
     n = p*q;
In[15]:= P[n_Integer] := EulerPhi[n]
In[16]:= P[n]
Out[16]:= 11031015738578585100
In[17]:= e = VelikoPrastevilo[5];
     While[GCD[e, P[n]] > 1, e = VelikoPrastevilo[5]]
     e
Out[19]:= 92849
In[20]:= d = Mod[ExtendedGCD[e, P[n]][[2, 1]], P[n]]
Out[20]:= 2196128401249611149

Kodiranje in dekodiranje

In[21]:= Kodiraj[89920616654361488803651947]
Out[21]:= 5690355136728885602
Osebna orodja