Razpet, Marko; Matematični kolokvij marec 2006

Iz MaFiRaWiki

Shefferjeva polinomska zaporedja

Marko Razpet

Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta

23. marec 2006


Predstavljen bo osnovni koncept umbralnega računa, kakršnega sta razvila Gian-Carlo Rota in Steven Roman. Njun umbralni račun je sistematičen študij Shefferjevih polinomskih zaporedij, ki ustrezajo parom danih formalnih potenčnih vrst, pri čemer je uporabljena preprosta tehnika moderne algebre. Pokazano bo, kako poiščemo konstante, ki povezujejo dve Shefferjevi polinomski zaporedji, in podanih bo nekaj znanih in preprostih primerov, v katerih nastopajo Stirlingova in Lahova števila. Kot zgled za uporabo umbralnega računa bo predstavljen primer preštevanja mrežnih poti.

Glej tudi

Matematični kolokviji

Osebna orodja