Razdelilnik

Iz MaFiRaWiki

Omrežje, ki ga sestavljata le dve napravi, je dokaj preprosto postaviti. Če imata napravi vsaka svojo vtičnico ethernet, ju preprosto povežemo s t. i. prekrižanim (crosswired ali crossover) kablom. Ta se od običajnega ethernetnega kabla razlikuje po tem, da ima kontakte na eni izmed vtičnic obrnjene, z njim pa lahko dve napravi povežemo, ne da bi posegli po razdelilniku (hub).

Ko je naprav več, pa ne gre brez namenske posebne opreme. Običajni razdelilniki imajo kar nekaj slabosti: naenkrat podpirajo samo prenos v eno smer, tako da lahko omrežna naprava podatke pošilja ali pa prejema, ne more pa početi obojega hkrati. Ena izmed omrežnih naprav pošlje podatek razdelilniku, ta pa ga pošlje vsem drugim napravam v omrežju. Naprava, ki ji je podatek namenjen, nato podatke sprejme. Takrat, kadar je v omrežju večje število naprav, je omrežje z razdelilniki precej obremenjeno, saj lahko v danem trenutku podatke oddaja le ena naprava v omrežju, vse druge pa jih sprejemajo. Ker so podatki načeloma namenjeni le eni izmed naprav v omrežju, gre za precejšno izgubo časa.

Osebna orodja