Radian

Iz MaFiRaWiki

Radian je enota za merjenje ravninskih kotov. En radian ustreza velikosti kota pri krožnem izseku, ki ima dolžino loka enako polmeru kroga.

Oznaka: rd, rad

Opomba: Radian sicer je merska enota, vendar je vse merjeno z radiani brez dimenzije (tj. ne obstaja rd2 ipd.), zato oznak v večini primerov ne pišemo.

Lastnosti

  • Ker je obseg kroga s polmerom r enak r, je polni kot enak radianov.
  • Posledično lahko pretvarjamo med radiani in stopinjami:
    • 1 \, rd = 360^{\circ}/2\pi \approx 57.3^{\circ}
    • 1^{\circ} = 2\pi /360 \, rd \approx 0.0175 \, rd
Osebna orodja