Računalništvo 1 (FMF)/Izpitna vprašanja

Iz MaFiRaWiki

Študente vabim, da tu zberejo vprašanja iz ustnih izpitov. Kot primer objavljam tri tipična vprašanja. AndrejBauer 23:37, 1 oktober 2006 (CEST)

Java

  1. Pokaži primer razreda v Javi in pojasni, kaj so njegovi sestavni deli.

Podatkovne strukture in algoritmi

  1. Opiši podatkovno strukturo iskalno drevo.

Podatkovne zbirke

  1. Kaj so transakcije in zakaj jih potrebujemo? Navedi enega ali dva primera transakcij.
Osebna orodja