Računalništvo (FMF)/Pregled snovi

Iz MaFiRaWiki

Vsebina

A - Osnove (pol semestra)

M -Mathematica

Uvod

Na začetku se spoznamo z osnovami sistema Mathematica. Ob predavanjih se postopoma naučimo programiranja v tem jeziku. Pri tem spoznamo številne nove pojme:

Osnovni pojmi v Mathematici

Aritmetika

Seznami

Algebra

Linearna algebra

Analiza

Grafika

Pogojni stavki in zanke

Pravila

Komutativnost

Asociativnost

Zahtevnejše funkcije nad seznami

Ustavljanje izvajanja

O - Teoretične osnove

Ob običajnem modelu računalnika spoznamo še nekatere druge računske modele. Spoznamo, da je mogoče probleme razvrstiti na težje in lažje. Naučimo se sistematične metode programiranja. Obravnavamo lastnosti objektnega programiranja.

V - Verjetnost

Čeprav verjetnostno računanje sodi med nestandardne modele računanja, se pogosto uporablja v praksi. Za razumevanje generatorjev naključnih števil potrebujemo osnove verjetnosti.

B - Podatkovne strukture (pol semestra)

Obravnavamo nekatere osnovne podatkovne strukure ter njihove implementacije:

C - Algoritmi (pol semestra)

Spoznamo nekatere osnovne metode za načrtovanje algoritmov:

D - Aplikacije (pol semestra)

Obravnavamo izbrane metode za probližno oziroma hevristično reševanje težkih problemov kombinatorične optimizacije:

Osebna orodja