Protislovje

Iz MaFiRaWiki

V logiki je protislovje ali antinomija izjavni izraz, ki je neresničen za vse nabore vrednosti izjavnih spremenljivk, oz. za vse valuacije. Izjavni izraz je protislovje, če in samo če ima v njegov stoplec v resničnosti tabeli same ničle.

Glej tudi

tavtologija

Osebna orodja