Prostor in čas v očeh diskretnega matematika (Seminar DM)

Iz MaFiRaWiki

Prostor in čas v očeh diskretnega matematika

Tomaž Pisanski

Torek, 7. oktobra 2014, od 10h do 12h, Plemljev seminar, Jadranska 19


Povzetek: Seminar je namenjem pripravi pisanja poglavja za zbornik "Prostor in Čas". Pojma prostor in čas sta ključna tako v matematiki kot tudi v teoretičnem računalništvu. Pokazali bomo nekatere aspekte obeh pojmov, predvsem pa bomo poudarili različni vlogi, ki ju imata v matematiki in računalništvu.

Glej tudi/See also

Seminar za diskretno matematiko

Osebna orodja