Prosen, Tomaž; Matematični kolokvij april 2006

Iz MaFiRaWiki

Kvantna zvestoba: od teorije dinamičnih sistemov do kvantnih računalnikov

Tomaž Prosen

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko

20. april 2006


V predavanju bom za uvod na kratko orisal nekatere bistvene rezultate v teoriji kvantne informacije. V praksi kvantna informacija med drugim omogoča varno komunikacijo in učinkovito reševanje nekaterih NP problemov — v nekaterih primerih celo v polinomskem času — na kvantnih informacijskih procesorjih. Zatem se bom posvetil stabilnosti kvantnih dinamičnih sistemov na zunanje motnje, kar običajno kvantificiramo z razdaljo v prostoru kvantnih stanj imenovano kvantna zvestoba. Orisal bom osnovne izsledke in pristope v teoriji dinamike kvantne zvestobe ter pojasnil kako teorijo lahko uporabimo za načrtovanje robustnejših kvantnih algoritmov.

Glej tudi

Matematični kolokviji

Osebna orodja