Profil uporabnika (Windows)

Iz MaFiRaWiki

(Razlika med različicami)
Različica od 23:35, 4 november 2006
Glavanv (Pogovor | prispevki)
Prenos uporabnikovih datotek in nastavitev
← Prejšnja različica
Različica od 23:36, 4 november 2006
Glavanv (Pogovor | prispevki)
(Potojoči profil)Roaming Profi]es
Naslednja različica →
Vrstica 59: Vrstica 59:
====(Potojoči profil)Roaming Profi]es==== ====(Potojoči profil)Roaming Profi]es====
 +
 +Roaming ali potujoči profili nam omogočajo da imajo uporabniki na vseh računalnikih enake ali podobne nastavitve kakor na svoji delovni postaji.
 +
 +Roaming profil je shranjen na strežniku (ponavadi na OG) in omogoča, da dobimo enake nastavitve na vseh delovnih postajah na katerih se prijavimo. Pogoj za delovanje Roaming profila je podobna namestitev vseh računalnikov, ki se bodo uporabili za prijavo v domeno.

Različica od 23:36, 4 november 2006

Profil uporabnika je skupina datotek in map, ki pripadajo posameznemu uporabniku. V njih so shranjene razne nastavitve delovnega okolja. Namen profilov je, da bi uporabnik ohranjal delovno okolje ob različnih prijavah na različne računalnike.

Uporabniški profil je lahko lokalen ali pa gostujoč. Lokalni profili so tipično shranjeni v mapi disk:\ Documents and Settings\ime, kjer je disk črka diska na katerem je nameščen sistem, ime pa uporabniško ime uporabnika kateremu pripada profil. Gostujoči profili se kopirajo preko mreže iz strežnika vsakič, ko se prijavimo na računalnik. S tem naprimer v računalniških učilnicah omogočimo, da je vseeno na kateri računalnik se prijavimo; vedno bomo imeli takšne nastavitve, kot smo si jih nastavili ob zadnji prijavi. Gostujoč profil se sinhronizira z lokalnim in ob odjavi se shrani na strežnik. Če ob prijavi računalnik za uporabnika ne najde primernega profila (lokalnega ali gostujočega) ponudi uporabniku privzet profil (s osnovnimi privzetimi nastavitvami). Ta profil se pojavi, ko se prvič prijavimo na sistem.


Profil je sestavljen iz nekaj podmap in datotek. Oglejmo si najprej podmape in njihovo vlogo:

 • Application Data – vsebuje konfiguracijske datoteke za razne programe, začasne datoteke za Internet Explorer, Outlook.
 • Cookies – ko brskamo po internetu, nam določene internetske strani podajo Cookije. To so datoteke, ki hranijo podatke, ki nam jih pošljejo internetske strani. Cookie je vezan na URL naslov. Ko spet pridemo na ta naslov, naš brskalnik (npr. Internet Explorer) pošlje cookie tej strani. Tako stran (oziroma strežnik) izve, kaj si je zadnjič zapisala v cookie. Na ta način internetske strani ‘vedo’ kadaj smo jih nazadnje obiskali, kdo smo, … Cookije lahko v brskalniku tudi izklopimo. V mapi Cookies so shranjeni cookiji.
 • Desktop – tu so shranjene vse ikone, bližnjice, programi in mape, ki se nahajajo na omizju.
 • Favorites – tu so shranjene vse bližnjice do povezav, ki smo jih uvrstili med priljubljene (Favorites) v različnih programih (Internet Explorer, Help, …)
 • Local Settings – vsebuje uporabniške nastavitve, zgodovino (History – recimo povezave na nekaj zadnjih internetskih strani, ki smo jih obiskali)
 • My Documents – privzeta mapa za shranjevanje uporabnikovih dokumentov
 • NetHood – preslikave (Map) enot iz mreže (oziroma mape v skupni uporabi, ki smo jih priklopili)
 • PrintHood – preslikave (Map) mrežnih tiskalnikov (oziroma mrežni tiskalniki, ki smo jih priklopili)
 • Recent – seznam bližnjic na nedavno uporabljene dokumente.
 • Send to – če npr. v Windows Explorerju kliknemo z desnim miškinim gumbom na kako datoteko ali mapo, se nam odpre menu Send to. V njem so enote oz. programi, katerim lahko pošljemo datoteko (mapo). Mapa Send to hrani bližnjice na te enote oz. programe.
 • Start Menu – določa organizacijo menuja, ki ga dobimo s pritiskom na gumb Start na omizju.
 • Templates - vsebuje razne uporabnikove predloge. Predloge so dokumenti z osnovno strukturo. Ko delamo nek nov dokument, lahko izberemo predlogo in uporabimo nastavitve v tej predlogi (npr izgled strani, velikosti pisav, razpored besedila, …) ter dodamo samo vsebino.

Nekaj od teh map je skritih (atribut hidden). Poleg map vsebuje profil tudi določene konfiguracijske datoteke.

 • Ntuser.dat – registerska datoteka za uporabnikove nastavitve. Kaj so registerske datoteke, si bomo ogledali nekoliko kasneje.
 • Ntuser.dat.log – datoteka, ki beleži spremembe profila. Uporabi se jo lahko za rekonstrukcijo profila, če se ta iz kakršnih koli razlogov pokvari.
 • Ntuser.ini – vodi evidenco, kateri elementi v gostujočem profilu so bili spremenjeni in s tem minimiziramo nepotreben pretok podatkov iz profila preko mreže.

Če želimo nekoliko prirediti profil, lahko direktno pogledamo v zgornje mape in datoteke in tam spremenimo ustrezne nastavitve. Za upravljanje lokalnih profilov lahko izberemo Start - Settings - Control Panel - System zavihek User Profiles. Tu lahko vidimo osnovne lastnosti profilov, kot so lastnik, velikost tip (local – lokalni, roaming - gostujoči) in datum zadnje spremembe. Tu lahko profil brišemo z gumbom Delete, mu spremenimo tip z gumbom Change Type, ali pa naredimo varnostno kopij tako, da kopiramo profil v neko drugo mapo (gumb Copy to).


Prenos uporabnikovih datotek in nastavitev

Windows XP Professional vsebuje učinkovito orodje za prenos vseh uporabnikovih nastavitev in njegovih datotek iz enega računalnika na drugega. Najprej vse uporabnikove nasatvitve iz starega računalnika shranimo in jih nato uvozimo na novi računalnik.


Postopek:

 • Na starem računalniku odpremo Accessories/System Tools in izberemo Files And Settings Transfer Wizard
 • Izberemo Old Computer
 • Izberemo možnost Other in napišemo mesto, kamor naj se nastavitve shranijo
 • Izberemo ali želimo prenesti nastavitve, datoteke ali oboje
 • Potrdimo z Next, da začnemo shranjevanje

Za uvoz nastavitev na novi računalnik je postopek podoben, le da namesto Old Computer izberemo New Computer.


(Potojoči profil)Roaming Profi]es

Roaming ali potujoči profili nam omogočajo da imajo uporabniki na vseh računalnikih enake ali podobne nastavitve kakor na svoji delovni postaji.

Roaming profil je shranjen na strežniku (ponavadi na OG) in omogoča, da dobimo enake nastavitve na vseh delovnih postajah na katerih se prijavimo. Pogoj za delovanje Roaming profila je podobna namestitev vseh računalnikov, ki se bodo uporabili za prijavo v domeno.

Osebna orodja