Primeri optimizacijskih problemov v potniškem prometu (Seminar DM)

Iz MaFiRaWiki

Primeri optimizacijskih problemov v potniškem prometu

Marko Đukić

Torek, 16. april 2013, od 10-12, Plemljev seminar, Jadranska 19


Povzetek: Osnovni vprašanji uporabnika javnega prevoza sta: Kako hitro pridem na cilj? Koliko me bo to stalo? Iskali bomo časovno najkrajšo in najcenejšo avtobusno povezavo med izbranima vstopnim in izstopnim postajališčem. Na kratko bomo preleteli del podatkovnega modela, ki ga uporabljajo avtobusni prevozniki, in prikazali, kako sestavimo graf, v katerem bomo iskali želeni povezavi.

Glej tudi/See also


Seminar za diskretno matematiko

Osebna orodja