Povezavno tranzitivni zemljevidi, tipi ter mediali

Iz MaFiRaWiki

Povezavno tranzitivni zemljevidi, tipi ter mediali

Alen Orbanić in Tomaž Pisanski, IMFM

Torek, 22. 2. 2010 od 10h do 12h, Plemljev seminar, Jadranska 19

Povzetek: Govorili bomo o predstavitvah tipov zemljevidov s pomočjo po povezavah barvanih predgrafov. Posebej se bomo osredotočili na povezavno-tranzitivne zemljevide. Predgrafi tipov vsebujejo celotno informacijo o avtomorfizmih zemljevidov danega tipa. Predstavili drugačen pogled na operacijo medial z vidika podgrupe monodromijske grupe zemljevida in si ogledali učinek operacije medial na spremembo tipa zemljevida.

Vabljeni!

Glej tudi/See also

Seminar za diskretno matematiko

Osebna orodja