Povezavno tranzitivni zemljevidi, tipi ter mediali

Iz MaFiRaWiki

Torek, 22. 2. 2010 od 10h do 12h, Plemljev seminar, Jadranska 19

Povzetek: Govorili bomo o predstavitvah tipov zemljevidov s pomočjo po povezavah barvanih predgrafov. Posebej se bomo osredotočili na povezavno-tranzitivne zemljevide. Predgrafi tipov vsebujejo celotno informacijo o avtomorfizmih zemljevidov danega tipa. Predstavili drugačen pogled na operacijo medial z vidika podgrupe monodromijske grupe zemljevida in si ogledali učinek operacije medial na spremembo tipa zemljevida.

Vabljeni!

Osebna orodja