Potočnik, Primož; Matematični kolokvij oktober 2005

Iz MaFiRaWiki

Grafi, grupe in amalgami

Primož Potočnik

Univerza v Ljubljani Fakulteta za matematiko in fiziko

27. oktober 2005


Študij simetrijskih lastnosti grafov, še posebej njihovih grup avtomorfizmov, ima sorazmerno dolgo in bogato zgodovino, katere bistvo bi lahko povzeli z besedami Petra Camerona: "Kako teorija grup pomaga pri raziskovanju grafov in kako teorija grafov odplačuje svoj dolg."

V svojem predavanju bom predstavil le majhen del te dolge zgodbe. Skušal bom pokazati, kako si lahko z abstraktno teorijo grup pomagamo pri iskanju visoko simetričnih grafov in kako razmišljanje o takšnih grafih pojasni nekatere rezultate iz teorije grup.

Osebna orodja