Strani brez povezav

Iz MaFiRaWiki

Spodaj je prikazano 250 rezultatov, začenši z #1.
Poglej (prejšnjih 250) (naslednjih 250) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

 1. 1. testiranec
 2. 260-letnica Vegovega rojstva
 3. 802.11g
 4. A. Simonič: Riemannova funkcija zeta - 1. del: Riemannov članek (1859)
 5. A. Simonič: Riemannova funkcija zeta - 2. del: praštevila
 6. A. Simonič: Riemannova funkcija zeta - 3. del: praštevila (drugič)
 7. A. Simonič: Riemannova funkcija zeta - 4. del: spodleteli poskusi
 8. A. Suhadolc, I. Hafner, M. in N. Razpet: Ob petdesetletnici smrti prof. Josipa Plemlja
 9. ANSIC
 10. AVL drevo/Primer brisanja
 11. AVL drevo/Primer gradnje
 12. AVL drevo/Primer gradnje 2
 13. AVL drevo/Primer vstavljanja 2
 14. AVL drevo/Primerbrisanja2
 15. Aleksandar Mijatovič
 16. Aleksander Simonič: Baselski problem
 17. Aleksander Simonič: Euler in funkcijska enačba Riemannove funkcije zeta
 18. Aleksander Simonič: Kratka zgodovina sferne trigonometrije
 19. Alen Orbanic
 20. Alojzij Vadnal
 21. Alspach, Brian; matematični kolokvij november 2004
 22. Ana Hriberšek
 23. Andrej Likar: Principia - geometrijska fizika
 24. Andrej Ule
 25. Anton Ambschel
 26. Anton Suhadolc: O Plemljevi zapuščini
 27. Anton Suhadolc: Valentin Kušar
 28. Anton Vakselj
 29. Anže Kršinar
 30. Anže Zupanec
 31. Aritmetična vrsta k-tega reda
 32. Aritmetična vrsta prvega reda
 33. Arraylist
 34. Ars Mathematica Contemporanea
 35. Avguštin Hallerstein - Predstojnik astronomskega urada v Pekingu 1746 - 1774.
 36. Avguštin Hallerstein - predstojnik astronomskega urada v Pekingu 1746-1774. Ob 400-letnici smrti Mateja Riccija.
 37. Barbic, Jernej, Kolokvij september 2014
 38. Batagelj, Vladimir; matematični kolokvij november 2000
 39. Bauer, Andrej; matematični kolokvij april 2002
 40. Besselov snop
 41. Binomska kopica/Primer brisanja minimuma
 42. Binomska kopica/Primer unije dveh kopic
 43. Binomska kopica/Primer zmanjšanja ključa
 44. Bisekcija/Implementacija CPP
 45. Bisekcija/Implementacija CSharp
 46. Bisekcija/Implementacija Java
 47. Bližnjične tipke
 48. Blum-Blum-Shub algoritem
 49. Bogdan Soban: Generative Art - računalniško ustvarjanje slik
 50. Bohte, Zvonimir; matematični kolokvij september 1999
 51. Bokowski, Jürgen; matematični kolokvij maj 2001
 52. Bournova lupina
 53. Boštjan Kuzman: Mejniki: Oris razvoja teorije grafov v Sloveniji
 54. Boštjan Kuzman: Mejniki - oris razvoja teorije grafov v Sloveniji
 55. Boštjan Kuzman: Testna projekcija filma Kaos
 56. Boštjan Kuzman: Testna projekcija filma Kaos (nadaljevanje)
 57. Bratko, Ivan; matematični kolokvij 2003
 58. Bratko, Ivan; matematični kolokvij januar 2003
 59. Bresar, Matej, Kolokvij oktober 2015
 60. Brešar, Matej; matematični kolokvij december 1999
 61. Brisanje datotek in map
 62. BufferedReader
 63. BufferedReader (Java)
 64. Cabello, Sergio; matematični kolokvij maj 2005
 65. Camera obscura
 66. Cd (Linux)
 67. Cd (Windows)
 68. Chgrp (Linux)
 69. Chown (Linux)
 70. Comptonov pojav/Izpeljava
 71. Copy (Windows)
 72. Cox, Maurice; matematični kolokvij marec 2005
 73. Cp (Linux)
 74. Current events
 75. D. Mulej: Teorija kaosa od Newtona do Mandelbrota
 76. DHCP
 77. DNS (Windows 2003)
 78. DRAM
 79. DVD/CD enota
 80. Datoteke in mape v Windows 7
 81. Dedovanje rac2
 82. Defragmentacija diska (Windows)
 83. Delaunayeva triangulacija
 84. Delo Jurija Vege(Seminarska naloga 2011)
 85. Delo Jurija Vege (Seminarska naloga 2010)
 86. Demailly, Jean-Pierre; Matematični kolokvij december 2005
 87. Desna invariantnost ekvivalenčne relacije
 88. Digitalne tablice (sledilne ploščice)
 89. Digitalni računalnik
 90. Dijkstrov algoritem/METARAM
 91. Dir (Windows)
 92. Diskretna matematika (FMF PRA)
 93. Dodajanje drugih računalnikov v domačo skupino
 94. Dr. Alojzij Vadnal (1910-1987) - pogovor
 95. Dr. Alojzij Vadnal (1910-1987) - pogovor.
 96. Dragičević, Oliver, Kolokvij oktober 2014
 97. Drago Čepar
 98. Drnovšek, Roman; matematični kolokvij oktober 2001
 99. Dual boot
 100. Dual boot konfiguracija
 101. Dujella, Andrej, Kolokvij marec 2014
 102. Dvojiški zapis
 103. Dvojiško drevo/Algoritem za risanje dvojiških dreves
 104. Dvojiško drevo/Implementacija2 (Java)
 105. E - tranzitivna
 106. E deklaracje
 107. Eclipse
 108. Eda, Katsuya; matematični kolokvij marec 2004
 109. Eksponentna funkcija (Seminarska naloga 2011)
 110. Elektron/Natančnejše vrednosti
 111. Elektronska pošta
 112. Elementarna družina
 113. Elementi krajevnega omrežja
 114. Eliashberg, Yakov, Kolokvij september 2016
 115. Enigma
 116. FAT
 117. FAT/FAT32
 118. FAT32
 119. FIFO/METARAM
 120. Fakulteta za matematiko in fiziko (UL)
 121. Ferdinand Avguštin Hallerstein
 122. Ferligoj, Anuška; Matematični kolokvij november 2005
 123. Fibonaccijeva kopica/Primer brisanja minimuma
 124. Fibonaccijeva kopica/Primer manjšanja ključa
 125. Fibonaccijeva kopica/Primer vstavljanja drevesa
 126. Fibonaccijevo zaporedje(Seminarska naloga 2011
 127. Fibonaccijevo število(Seminarska naloga 2011
 128. Firefox
 129. Forstnerič, Franc; matematični kolokvij januar 1999
 130. Fortran
 131. France Križanič
 132. Funkcija Gamma (Seminarska naloga 2010)
 133. Funkcija TEXT (Excel) (Seminarska naloga 2011)
 134. Funkcija TEXT (Seminarska naloga 2011)
 135. Funkcija ali družina funkcij (Seminarska naloga 2010)
 136. Funkcija beta (Seminarska naloga 2010)
 137. Funkcija gama (Seminarska naloga 2011)
 138. Funkciji sin(x) in cos(x) (Seminarska naloga)
 139. Funkciji sin(x) in cos(x) (Seminarska naloga 2011)
 140. Gadgets
 141. Galil-Giancarlo algoritem/Druga faza(Giancarlo)
 142. Galil-Giancarlo algoritem/Implementacija (Java)
 143. Galil-Giancarlo algoritem/Prva faza(Giancarlo)
 144. Garity, Dennis J.; matematični kolokvij februar 2004
 145. Generator s pomočjo kvadriranja
 146. Generator s pomočjo množenja
 147. Geogebra (Seminarska naloga 2011)
 148. Geometrijska optika
 149. Globevnik, Josip; matematični kolokvij oktober 1999
 150. Godsil, Chris; matematični kolokvij september 2001
 151. Gornik Tom
 152. Grafična Lupina (Linux)
 153. Grasselli, Josip; matematični kolokvij april 2003
 154. Graver, Jack E.; matematični kolokvij junij 2005
 155. Gravner, Janko; matematični kolokvij december 2001
 156. Grep (Linux)
 157. Gritzmann, Peter; matematični kolokvij februar 2001
 158. Gruber, Peter; matematični kolokvij april 2005
 159. Guild wars 2 guide Plans Described
 160. Gumb Start in zagon programov
 161. Halo
 162. Hammingova razdalja/Implementacija (Mathematica)
 163. Haskell
 164. Head (Linux)
 165. Hegenbarth Friedrich, Kolokvij september 2016
 166. Herman Koroški
 167. Hermann Maurer: Why Wikipedia is not enough
 168. Hibernacija (Windows)
 169. Hinz, Andreas, Kolokvij april 2014
 170. Hitro kazalo
 171. Hitro urejanje/Implementacija (Java)
 172. Hitro urejanje/Implementacija (Mathematica)
 173. Hornerjev algoritem/Glavanmasa/Implementacija (Java)
 174. Hornerjev algoritem/Implementacija (Java)
 175. Hornerjev algoritem/Implementacija (Ocaml)
 176. I. Hafner: James Gregory (1638–1675), življenje in delo
 177. IMFM
 178. Igra NIM(Seminarska naloga)
 179. Igra NIM (Seminarska naloga 2011)
 180. Imena, poti, osnovne lastnosti v Windows 7
 181. Imrich, Wilfried; matematični kolokvij marec 2002
 182. Inod (Linux)
 183. Instalacija Debian v VirtualBox (Jure Mele)
 184. Integral in Riemannove vsote (Seminarska naloga 2010)
 185. Iskanje v globino
 186. Iteracija
 187. Ivan Vidav
 188. Ivan Štalec
 189. Ivashkovich, Sergey; matematični kolokvij april 2004
 190. Izdelava serijskih pisem v Word-u
 191. Izdelava varnostnih kopij (Windows)
 192. Izentropna sprememba/izpeljava
 193. Izidor Hafner, Peter Legiša, Marko Razpet: Jurij Vega in krožna konstanta
 194. Izidor Hafner: Napake v Vegovih tabelah
 195. Izidor Hafner: Nekaj demonstracij na osnovi Gardnerjevih nalog
 196. Izidor Hafner: TBA
 197. Izidor Hafner: Zgodovina logike na Poljskem
 198. Izomorfizem grafov
 199. Izpitno vprašanje DIRI2005 1100
 200. Izpitno vprašanje DIRI2005 11200
 201. Izpitno vprašanje DIRI2005 1800
 202. Izpitno vprašanje DIRI2005 2000
 203. Izpitno vprašanje DIRI2005 2100
 204. Izpitno vprašanje DIRI2005 2200
 205. Izpitno vprašanje DIRI2005 7900
 206. Izpitno vprašanje DIRI2005 8000
 207. Izpitno vprašanje RAČ2PRA 1100
 208. Izpitno vprašanje RAČ2PRA 11700
 209. Izpitno vprašanje RAČ2PRA 11800
 210. Izpitno vprašanje RAČ2PRA 12700
 211. Izpitno vprašanje RAČ2PRA 13300
 212. Izpitno vprašanje RAČ2PRA 13800
 213. Izpitno vprašanje RAČ2PRA 14900
 214. Izpitno vprašanje RAČ2PRA 15700
 215. Izpitno vprašanje RAČ2PRA 16500
 216. Izpitno vprašanje RAČ2PRA 17000
 217. Izpitno vprašanje RAČ2PRA 1800
 218. Izpitno vprašanje RAČ2PRA 18200
 219. Izpitno vprašanje RAČ2PRA 18500
 220. Izpitno vprašanje RAČ2PRA 1900
 221. Izpitno vprašanje RAČ2PRA 2300
 222. Izpitno vprašanje RAČ2PRA 2600
 223. Izpitno vprašanje RAČ2PRA 2900
 224. Izpitno vprašanje RAČ2PRA 300
 225. Izpitno vprašanje RAČ2PRA 3000
 226. Izpitno vprašanje RAČ2PRA 3100
 227. Izpitno vprašanje RAČ2PRA 3600
 228. Izpitno vprašanje RAČ2PRA 400
 229. Izpitno vprašanje RAČ2PRA 4600
 230. Izpitno vprašanje RAČ2PRA 4800
 231. Izpitno vprašanje RAČ2PRA 5600
 232. Izpitno vprašanje RAČ2PRA 6301
 233. Izpitno vprašanje RAČ2PRA 6400
 234. Izpitno vprašanje RAČ2PRA 7100
 235. Izpitno vprašanje RAČ2PRA 8200
 236. Izpitno vprašanje RAČ2PRA 8500
 237. Izpitno vprašanje RAČ2PRA 900
 238. Izpitno vprašanje RAČ2PRA 9000
 239. Izpitno vprašanje RAČ2PRA 9900
 240. Izračun možnih IP številk
 241. J. Kovič: Godfrey Harold Hardy (1877-1947) - Življenje in delo
 242. J. Kovič: Gottfied Wilhelm Leibniz (1646-1716) - življenje, delo in matematični sopotniki, 1. del: Leibnizeva pariška leta (1672-1676)
 243. J. Kovič: Gottfied Wilhelm Leibniz (1646-1716) - življenje, delo in matematični sopotniki: 1. del: Leibnizeva pariška leta (1672-1676)
 244. J. Kovič: Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716) - življenje, delo in matematični sopotniki, 2. del: v Newtonovi senci
 245. J. Kovič: Joseph-Louis Lagrange (1736-1813) - življenje in delo
 246. Jaka Cimprič
 247. Janez Grad
 248. Janez Strnad: Jožef Stefan (1835-1893)
 249. Janez Ušan
 250. Jedro (Linux)

Poglej (prejšnjih 250) (naslednjih 250) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

Pogledi
Osebna orodja