Popoln sistem dogodkov

Iz MaFiRaWiki

Družina dogodkov {E1,E2,...,En} je popoln sistem dogodkov v algebri dogodkov B, če velja:

Osebna orodja