Polinom (Seminarska naloga 2011

Iz MaFiRaWiki

Polinom - Lea Ostanek - 6.6.2011

 1. Naloga: Predstavitev polinoma
 2. Viri:
  1. http://sl.wikipedia.org/wiki/Polinom
  2. http://www2.arnes.si/~mpavle1/mp/polinom.html
 3. Predavatelj, avtor: Lea Ostanek
 4. Seminar: 6.6.2011
 5. Predstavitev: Media: POLINOM_predstavitev.pdf
 6. Seminarska naloga: Media:POLINOM_LeaOstanek.pdf
 1. Kvizna vprašanja:
  1. Kateremu polinomu rečemo konstantni polinom?
   1. polinomu prve stopnje
   2. poligonu stopnje nič
   3. polinomu stopnje nič (*)
  2. Kdaj sta polinoma p(x) = anxn + + a1x + a0 in q(x) = amxm + + a1x + a0 enaka?
   1. ko se ujemata v predznakih
   2. ko se ujemata v stopnji in v vseh koeficientih (*)
   3. ko jih enako poimenujemo
  3. S katerimi postopki si lahko pomagamo pri iskanju ničel polinoma?
   1. z odštevanjem in seštevanje
   2. z razcepljanjem veččlenikov in Hornerjevim algoritmom (*)
   3. z deljenjem
  4. Pri kakšni stopnji ničle se spremeni predznak polinoma?
   1. pri sodih in lihih stopnjah
   2. pri sodih stopnjah
   3. pri lihih stopnjah (*)
  5. Dan je polinom p(x) = 4x6 + 5x43x3 − 2. Kakšen je njegov vodilni koeficient in kakšen prosti člen?
   1. vodilni koeficient je 4x6, prosti člen pa -2
   2. vodilni koeficient je 4, prosti člen pa 2
   3. vodilni koeficient je 4, prosti člen pa -2 (*)
Osebna orodja