Poissonovo število

Iz MaFiRaWiki

Ta članek ali del članka je v delu. Veseli bomo, če ga boste dopolnili in popravili.

Kaj pomeni to opozorilo?

Poissonovo število (oznaka μ) predstavlja razmerje med relativnim prečnim skrčkom (oz. raztezka) in relativnim podaljšanjem (oz. skrajšanjem) telesa v smeri sile, ki povzroči deformacijo

\frac{\Delta r}{r} = -\mu \frac{\Delta l}{l},

kjer r predstavlja polmer in l višina neobremenjenega valjastega telesa, ki je obremenjeno v smeri višine.

Glej tudi

Osebna orodja