Pogovor:Windows (Aleš Razinger)

Iz MaFiRaWiki

(Razlika med različicami)
Različica od 20:55, 3 december 2009
KovacicGorazd (Pogovor | prispevki)
Recenzija snemalne knjige Aleša Razingerja
← Prejšnja različica
Različica od 20:59, 3 december 2009
KovacicGorazd (Pogovor | prispevki)
Recenzija snemalne knjige Aleša Razingerja
Naslednja različica →
Vrstica 2: Vrstica 2:
Moje mnenje je sledeče: Moje mnenje je sledeče:
 +
* scenarij vsebuje bistveno preveč sporočil; * scenarij vsebuje bistveno preveč sporočil;
* glede na to, da jih je preveč, jih je tudi nekaj nepotrebnih; * glede na to, da jih je preveč, jih je tudi nekaj nepotrebnih;
-* mislim, da bo filmček gledal nekdo, ki je računalniško pismen in ga zato ni potrebno opozarjat z nepotrbnimi sporočili, kot SPOROČILO: Izberemo 'New'. [Naprej, kazalec na izbiro], ali SPOROČILO: Izberemo možnost 'Properties'. [Naprej, kazalec na izbiro] itd.;+* mislim, da bo filmček gledal nekdo, ki je računalniško pismen in ga zato ni potrebno opozarjat z nepotrebnimi sporočili, kot SPOROČILO: Izberemo 'New'. [Naprej, kazalec na izbiro], ali SPOROČILO: Izberemo možnost 'Properties'. [Naprej, kazalec na izbiro] itd.;
* ker snemamo filmček, si gledalec najverjetneje ne želi venomer klikat in poganjat film naprej; * ker snemamo filmček, si gledalec najverjetneje ne želi venomer klikat in poganjat film naprej;
* gledalec si najverjetneje želi zadevo ogledat v miru, dosledno s flaško laško v roki. * gledalec si najverjetneje želi zadevo ogledat v miru, dosledno s flaško laško v roki.
 +
 +Osebo bi scenarij zastavil malo druagače. Pa poglejmo.
* Smo na namizju Windows 2003 strežnika, vsi programi (okna) so zaprti. * Smo na namizju Windows 2003 strežnika, vsi programi (okna) so zaprti.
Vrstica 13: Vrstica 16:
* Izberemo Start | Administrative Tools | Active Directory Users and Computers. * Izberemo Start | Administrative Tools | Active Directory Users and Computers.
* odpre se program * odpre se program
 +
 +<b><i>Sporočila, ki so označena krepko bi izločil. Nastavil bi le primeren časovni interval na "frejmih", in sicer "stay in this frame for".</i>
* SPOROČILO: Odprimo drevo naše domene. [Naprej, kazalec na drevo] * SPOROČILO: Odprimo drevo naše domene. [Naprej, kazalec na drevo]
* SPOROČILO: Izberemo mapo Users. [Naprej, kazalec na imenik] * SPOROČILO: Izberemo mapo Users. [Naprej, kazalec na imenik]

Različica od 20:59, 3 december 2009

Recenzija snemalne knjige Aleša Razingerja

Moje mnenje je sledeče:


 • scenarij vsebuje bistveno preveč sporočil;
 • glede na to, da jih je preveč, jih je tudi nekaj nepotrebnih;
 • mislim, da bo filmček gledal nekdo, ki je računalniško pismen in ga zato ni potrebno opozarjat z nepotrebnimi sporočili, kot SPOROČILO: Izberemo 'New'. [Naprej, kazalec na izbiro], ali SPOROČILO: Izberemo možnost 'Properties'. [Naprej, kazalec na izbiro] itd.;
 • ker snemamo filmček, si gledalec najverjetneje ne želi venomer klikat in poganjat film naprej;
 • gledalec si najverjetneje želi zadevo ogledat v miru, dosledno s flaško laško v roki.

Osebo bi scenarij zastavil malo druagače. Pa poglejmo.

 • Smo na namizju Windows 2003 strežnika, vsi programi (okna) so zaprti.
 • SPOROČILO: Zaženimo orodje za delo z uporabniki, uporabniškimi skupinami in odjemalci v domeni, Active Directory Users and Computers. [gumb Naprej, brez kazalca]
 • Izberemo Start | Administrative Tools | Active Directory Users and Computers.
 • odpre se program

Sporočila, ki so označena krepko bi izločil. Nastavil bi le primeren časovni interval na "frejmih", in sicer "stay in this frame for".

 • SPOROČILO: Odprimo drevo naše domene. [Naprej, kazalec na drevo]
 • SPOROČILO: Izberemo mapo Users. [Naprej, kazalec na imenik]
 • SPOROČILO: V desnem delu okna imamo pregled nad obstoječimi uporabniki. [Naprej, kazalec ostane na mapi Users]
 • SPOROČILO: Desni klik na mapo. [Naprej, kazalec še vedno na Users]
 • odpre se priročni menu
 • SPOROČILO: Izberemo 'New'. [Naprej, kazalec na izbiro]
 • odpre se še en menu
 • SPOROČILO: Izberemo 'User'
 • odpre se okno New object - User
 • SPOROČILO: V oknu moramo izpolnemo vsaj polji 'First name' in 'User logon name'. [ucenec4, Naprej]
 • SPOROČILO: V primeru večih domen, izberemo domeno na kateri bo uporabnik deloval. [Naprej, puščica na polje domene, kazalec na gumb 'Next']
 • v oknu se odpre obrazec za nastavljanje gesla in politike gesla
 • SPOROČILO: Vpišemo geslo uporabnika (triglav1). [Naprej, kazalec na prvo polje]
 • vpišemo geslo, kazalec na drugo polje, še enkrat vpišemo geslo
 • SPOROČILO: Dodatne možnosti: zamenjaj geslo ob prvi prijavi (puščica), uporabnik ne more spremeniti gesla, geslo nikoli ne preteče, račun je onemogočen. [Naprej]
 • SPOROČILO: Izberemo možnost: zamenjaj geslo ob prvi prijavi. [Naprej, kazalec na polje, klik]
 • SPOROČILO: Izberimo 'Next'. [Naprej, kazalec na gumb 'Next']
 • odpre se zaključno okno
 • SPOROČILO: Prikaz lokacije in uporabnika. [Puščice, Naprej]
 • SPOROČILO: Ker ne želimo ničesar popravljati, izberemo gumb 'Finish'.
 • okno se zapre
 • Uporabnik ucenec4 je ustvarjen. Dodajmo ga obstojeci skupini ucenci.
 • SPOROČILO: Naredimo desni klik ucenci na to skupino. [Naprej, kazalec na skupino ucenci, klik]
 • odpre se priročni menu
 • SPOROČILO: Izberemo možnost 'Properties'. [Naprej, kazalec na izbiro]
 • odpre se okno Ucenci - Properties
 • SPOROČILO: Izberemo zavihek 'Members'. [Naprej, kazalec na zavihek]
 • pokaže se nov zavihek
 • SPOROČILO: Okno 'Select Users, Contats, Computers' z obstoječimi člani skupine ucenci.(puščica)
 • SPOROČILO: Izbereno gumb 'Add'. [Naprej, kazalec na gumb]
 • SPOROČILO: V primeru dolgega imena, vpišemo le začetek in izberemo 'Check Names'. [Naprej, kazalec na 'Check Names']
 • SPOROČILO: Vsi uporabniki, katerih ime se začne na predhodno vpisan niz. Izberemo ucenec4 in potrdimo s pritiskom na gumb 'OK'. [Naprej, kazalec na ucenec4, capture, kazalec na gumb 'OK']
 • SPOROČILO : Dodajanje uporabnika skupini potrdimo z ibiro gumba 'OK'.
 • SPOROČILO: Nov uporabnik je ustvarjen. [Naprej, kazalec na krizec za zapiranje okna, klik]
 • Poskrbimo še za to, da bo ucenec4 ob prijavi imel svoje delovno podrocje shranjeno na strežniku v mapi \\win2k3\users\ucenci\ucenec4, tako, da bo lahko delal na istem delovnem področju, ne glede na to, na katerem računalniku se je prijavil na domeno. Želimo tudi, da svoje delovno področje vidi kot disk U: .
 • SPOROČILO: Desni klik na uporabnika ucenec4. [Naprej, kazalec na properties, klik]
 • odpre se okno ucenec4 Properties
 • SPOROČILO: Odpremo zavihek Profile. [Naprej, kazalec na zavihek Profile, klik]
 • SPOROČILO: V vnosno polje Profile path vpišemo pot do mape na strežniku, v kateri bo shranjen uporabnikov profil in smo jo že predhodno ustvarili:

\\win2k3\users\ucenci\ucenec4\_Osebno\Profile [Naprej, kazalec na vnosno polje, vpis]

 • SPOROČILO: Želimo, da uporabnik svoje delovno področje \\win2k3\users\ucenci\ucenec4 vidi kot priklopljen disk U: . [Naprej, ]
 • SPOROČILO: Izberemo radijski gumb Connect in izberemo črko diska, ki ga bo uporabnik videl kot svoje področje, ko bo prijavljen na domeno. [Naprej, kazalez na gumb, izbira, potem na seznam črk, izbira]
 • SPOROČILO: Nastavimo še mapo, ki se bo prikazovala kot disk U: . V vnosno polje To: vpišemo pot do mape:

\\win2k3\users\ucenci\ucenec4. [Naprej, kazalec na vnosno polje, klik]

 • vpišemo pot \\win2k3\users\ucenci\ucenec4
 • SPOROČILO: Potrdimo spremembo. [Naprej, kazalec na Apply in OK]
 • okno se zapre
 • SPOROČILO: Preselimo se na računalnik z operacijskim sistemom Windows XP v domeni in poglejmo, kako vidi delovno področje ucenec4.
 • odpremo XP
 • SPOROČILO: Prijava: Username: ucenec4, Geslo: triglav1
 • Odpre se zahtevek po spremembi gesla ob prvi prijavi.
 • SPOROČILO: Odpre se zahtevek po spremembi gesla ob prvi prijavi. Spremenimo geslo. [Naprej, kazalec na polje]
 • prijavimo se v sistem
 • SPOROČILO: Poglejmo v svoje delovno področje in v njem ustvarimo tekstovno datoteko. [Naprej, kazalec na Start, klik, My Computer, klik]
 • odpre se okno My Computer
 • SPOROČILO: Logični disk U: prirejen delovnemu področju na strežniku \\win2k3\users\ucenci\ucenec4. V njem naredimo tekstovno datoteko. [Naprej, kazalec na U:, klik ]
 • kazalec na sredino
 • SPOROČILO: Desni klik. izberemo New in Text Document. [Naprej, kazalec na New, potem na Text Document, klik]
 • preimenujemo ucenec4WasHere
 • SPOROČILO: Ker ima uporabnik svoje delovno področje na strežniku, bo sprememba vidna na katerem koli računalniku v domeni.
 • KONEC
Osebna orodja