Podprogram

Iz MaFiRaWiki

Podprogram je eden osnovnih gradnikov pri večini programskih jezikih. S pomočjo podprogramov lahko udejanimo dve osnovni programski paradigmi:

S podprogramom rešujemo podproblem danega problema.

Pri strukturiranem programiranju zahtevamo od podprograma, da nima nekontroliranih stranskih učinkov. To pomeni, da z njim realiziramo delovanje črne škatle z enim vhodom in enim izhodom.

Pri modularnem programiranju obravnavamo podprogram kot večkrat uporabljiv modul, ki ga lahko kličemo na različnih mestih z različnimi parametri in tako močno povečamo njegovo uporabnost.

Z uporabo podprogramov se močno poveča preglednost programa in je končni produkt krajša koda.

Nekateri programski jeziki ločijo tudi na sintaktični ravni med pravimi podprogrami in programskimi funkcijami, saj le slednje vračajo vrednost. Programske funkcije, ki pripadajo objektom so metode.

call A(x,y,z) ... pravi podprogram A
w = A(x,y,z) ... programska funkcija A
obj.A(x,y,z) ... metoda objekta obj

S pojavom funkcijskega programiranja je potreba po pravih podprogramih zamrla in sodobni programski jeziki realizirajo prave podprograme kot programske funkcije, ki ne vrnejo rezultatov, oziroma vrnejo prazni rezultat (tipa void).

Osebna orodja