Plot (Mathematica)

Iz MaFiRaWiki

Ta članek ali del članka je v delu. Veseli bomo, če ga boste dopolnili in popravili.

Kaj pomeni to opozorilo?

Z ukazom Plot v Mathematici narišemo graf dane funkcije ene spremenljivke.

Osebna orodja