OpenOffice Impress- orodje za pripravo prezentaci(Seminarska naloga 2011)

Iz MaFiRaWiki

OpenOffice Impress- orodje za pripravo prezentacij

 1. Naloga: Na kratkem zgledu prikažite kako pripravimo prezentacijo z orodjem OpenOffice Impress. Zanimiva bi bila primerjava s programom Powerpoint.
 2. Viri:
  1. http://sl.openoffice.org/izdelek/index.html
  2. http://sl.openoffice.org/izdelek/impress.html
  3. http://www.institut-oko.si/sl/prenosi/category/1-p-..html (impress_coks)
  4. http://www.tutorialsforopenoffice.org/category_index/presentation.html
  5. http://www.coks.si/index.php5/Vse_o_Odprti_kodi
 3. Predavatelj, avtor: Tjaša Dragar
 4. Seminar: 30. 5. 2011
 5. Predstavitev: Media:Impress.pdf
 6. Seminarska naloga: Media:SeminarskaNalogaImpress.pdf
 7. Kvizna vprašanja:
  1. Obkroži pravilno trditev:
   1. Impress je program, ki je brezplačno dosegljiv na spletu.
   2. Impress je plačljiv program.
  1. 2. Dokument, narejen s programom OpenOffice Impress, se nam po privzetih nastavitvah shrani v format s končnico:

a. .ppt b. .jpg c. .pdf d. .odp

3. Predstavitev, narejeno v OpenOffice Impress je možno izvoziti tudi v formata s končnicama .ppt in .pdf: a. DA b. NE

4. Kaj nam omogoča področje zaslonskega okna programa, ki ga imenujemo predogled prosojnic? a. Urejanje trenutne prosojnice. b. Izbiranje elementov, ki jih želimo vstaviti na prosojnico. c. Pregled že narejenih prosojnic, dodajanje in brisanje prosojnic. d. Urejanje prehodov med prosojnicami.

5. Če želimo z enim gumbom zagnati projekcijo dane predstavitve to naredimo z: a. CTRL+P b. F5 c. CTRL+F5 d. ALT+F4

6. Ali lahko sami izberemo kateri bodo vidni gumbi v orodnih vrsticah? a. DA b. NE

7. Ali se lahko glede na izbrani element prosojnice spreminja orodna vrstica? a. DA b. NE

Osebna orodja