OpenOffice Impress- orodje za pripravo prezentaci(Seminarska naloga 2011)

Iz MaFiRaWiki

OpenOffice Impress- orodje za pripravo prezentacij

 1. Naloga: Na kratkem zgledu prikažite kako pripravimo prezentacijo z orodjem OpenOffice Impress. Zanimiva bi bila primerjava s programom Powerpoint.
 2. Viri:
  1. http://sl.openoffice.org/izdelek/index.html
  2. http://sl.openoffice.org/izdelek/impress.html
  3. http://www.institut-oko.si/sl/prenosi/category/1-p-..html (impress_coks)
  4. http://www.tutorialsforopenoffice.org/category_index/presentation.html
  5. http://www.coks.si/index.php5/Vse_o_Odprti_kodi
 3. Predavatelj, avtor: Tjaša Dragar
 4. Seminar: 30. 5. 2011
 5. Predstavitev: Slika:Prestavitev.pdf
 6. Seminarska naloga: Slika:SeminarskaNaloga.pdf
 7. Kvizna vprašanja:
  1. Katere formate slik je administrator MaFiRa Wiki-ja določil, da se lahko objavljajo na MaFiRa Wiki-ju?
   1. bmp, gif, png, jepg
   2. (*)png, gif, jpg, jpeg
   3. jpg, jepg, gif, bmp
  2. Na katero mesto v oglatem oklepaju moramo postaviti napis, ki ga želimo imeti pod sliko?
   1. Na prvem mestu.
   2. (*)Na zadnjem mestu.
   3. Na poljubnem mestu.
  3. Ali lahko sliko, ki nam ni všeč zamenjamo?
   1. (*)Da
   2. Ne
  4. Sliki lahko nastavimo njeno pozicijo. Kateri izmed ukazov postavi sliko na sredino strani?
   1. none
   2. right
   3. left
   4. (*)center
  5. Kaj nam naredi ukaz Frame?
   1. Sliko izbriše.
   2. (*)Sliko postavi na desno in jo uokviri.
   3. Sliko zamenja z drugo sliko.
Osebna orodja